РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА КАДА СУ ОБА РОДИТЕЉА ДРЖАВЉАНИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

За пријаву детета као држављанина Србије и Црне Горе потребно је да родитељи детета (оба родитеља држављани Србије и Црне Горе) поднесу захтев за упис детета у матицну књигу држављана Србије и Црне Горе и у матицну књигу родених. Захтев за пријаву родења детета мора у Амбасади предати један од родитеља. Уколико родитељи имају разлицита држављанства (Србије и Црне Горе) потрербно је да обоје буду лицно присутни приликом пријављивања детета ради утврдивања републицког држављанства детета.
У том циљу потребно је у Амбасаду донети следеће:

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА КАДА ЈЕ САМО ЈЕДАН РОДИТЕЉ ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

За пријаву детета као држављанина Србије и Црне Горе потребно је да родитељ детета који је држављанин Србије и Црне Горе поднесе захтев за упис детета у матичну књигу држављана Србије и Црне Горе и у матичну књигу рођених. Захтев за пријаву родења детета мора у Амбасади предати родитељ који је држављанин.
У том циљу потребно је у Амбасаду донети следеће: